VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

Utopia 1.0: Post-Neo-Futurist- Capitalism in 3D!

October 11, 2017

Annie Berman (USA)

Video (15 min 1 sec), 2015

Utopia 1.0 is a first-person expedition into the once thriving world of Second Life, an online virtual world launched in 2003. As the sun begins to set on the once bustling online pseudo-reality of Second Life, filmmaker Annie Berman sends her avatar in to investigate the decline of this utopian world to answer the question: Given the invitation to come build anything imaginable, what is it that we chose to create?

Annie Berman is a NYC based media artist. Named one of Independent Magazine’s 10 Filmmakers to Watch in 2016, her work has shown internationally in galleries, festivals, and conferences, including the MoMA Documentary Fortnight, Galerie Patrick Ebensperger Berlin, Kassel Hauptbahnhof, and the Rome Independent Film Festival where she was awarded Best Experimental Film. She holds an MFA in Integrated Media Art from Hunter College.
http://annieberman.net

 

Utopija 1.0: post-neo-futūristu-kapitālisms 3D!
Ennija Bērmane (ASV)

Video (15 min 1 sec), 2015

“Utopija 1.0” ir ekspedīcija pirmajā personā pa reiz plaukstošo tiešsaistes virtuālo pasauli Second Life, kas sāka darboties 2003. gadā. Kad reiz rosīgajā Second Life tiešsaistes pseidorealitātē iestājies panīkums, režisore Ennija Bērmane sūta tajā savu avatāru izmeklēt šīs utopiskās pasaules norietu, lai atbildētu uz jautājumu: ja mums būtu dota iespēja uzcelt pilnīgi jebko, ko vien varam iztēloties, kas ir tas, ko mēs izvēlētos radīt?

Ennija Bērmane ir mediju māksliniece no Ņujorkas. Independent Magazine viņu nosaucis par vienu no 2016. gada 10 režisoriem, viņas darbi tikuši izstādīti starptautiski galerijās, festivālos un konferencēs, tajā skaitā MoMA Documentary Fortnight, Patrick Ebensperger galerijā Berlīnē, Kāseles Hauptbahnhof un Romas Neatkarīgā kino festivālā, kurā viņai tika piešķirta balva par labāko eksperimentālo filmu. Māksliniece ieguvusi maģistra grādu integrētajā mediju mākslā Hantera koledžā. 
http://annieberman.net