VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

the weight of light

October 11, 2017

Martin Hesselmeier and Andreas Muxel (DE/AT)

Installation, 2015

Light, as we usually interpret it, is an element without mass and gravity. For “the weight of light” dots of light appear to have mass, momentum and kinetic energy on physical paths. One simulates the expected behaviour while the counterpart inverts gravity, causing us to experience a fictional space of light. The installation plays with our sense of reality and emphasizes the materiality of immaterial elements in a revolving reality which overcomes the dualism of “virtual” and “real”. Therefore “the weight of light” goes beyond expected behaviour. Thus the matter of light traverses a re-interpretation of our known reality. Each moving light dot is underlined by an auditive representation in the range of low frequencies. Phenomena of standing sound waves and frequency interferences support the shape waved structure. Thereby an immersive space is created where the movement of light is also represented by vibrational patterns of oscillating sound waves.

Martin Hesselmeier’s focus is on reactive installations with the limits of human perception. The questioning of the credibility of mediated content and the blurring of boundaries between reality and virtuality. His work has been shown in many institutes and international festivals of media art. He lives and works in Cologne.
http://martinhesselmeier.com

Andreas Muxel creates artifacts and spaces for all senses blurring the boundaries between the analog and the digital, the physical and the non-physical. He has been working in the fields of design, art and technology for over a decade establishing new possibilities through the tools he make. He lives and works in Cologne and Augsburg.
http://andreasmuxel.com

 

Gaismas svars (Vācija)
Martins Heselmaiers un Andreass Muksels (Vācija/Austrija)

Skaņas un gaismas instalācija, 2015

Gaisma, kā mēs to parasti interpretējam, ir elements bez masas un gravitācijas. Darbā “gaismas svars” gaismas punktiem šķietami piemīt masa, inerce un kinētiskā enerģija fiziskos ceļos. Viens simulē paredzamo uzvedību, kamēr otrs apvērš gravitāciju, liekot mums piedzīvot fiktīvu gaismas telpu. Instalācija spēlējas ar mūsu realitātes izjūtu un izceļ nemateriālo elementu materialitāti rotējošā realitātē, kas pārvar “virtuālā” un “reālā” duālismu. Tāpēc “gaismas svars” pārsniedz gaidīto uzvedību. Tādējādi gaismas viela šķērso mūsu zināmās realitātes jaunu interpretāciju. Katrs kustīgais gaismas punkts tiek akcentēts ar skaņu zemas frekvences diapazonā. Stāvošu skaņas viļņu fenomens un frekvences interferences paspilgtina viļņveida struktūru. Tādējādi tiek izveidota imersīva telpa, kurā gaismas kustība tiek attēlota arī ar oscilējošu skaņas viļņu vibrāciju rakstiem.

Martins Heselmaiers rada reaģējošas instalācijas ar cilvēku uztveres ierobežojumiem. Viņš apspriež mediēta satura ticamību un robežu sapludināšanu starp realitāti un virtualitāti. Heselmaiera darbi tikuši izstādīti daudzos institūtos un starptautiskos mediju mākslas festivālos. Viņš dzīvo un strādā Ķelnē. http://martinhesselmeier.com

Andreass Muksels rada artefaktus un telpas visām maņām, izpludinot robežas starp analogo un digitālo, materiālo un nemateriālo. Viņš strādā dizaina, mākslas un tehnoloģiju jomās jau vairāk nekā desmit gadus, radot jaunas iespējas ar paša veidoto rīku palīdzību. Viņš dzīvo un strādā Ķelnē un Augsburgā.
http://andreasmuxel.com