VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

Insulin

October 11, 2017

Andrew McWilliams (UK)

Video, 2015

Insulin visualizes real-time biometrics in the form of blood-glucose readings directly from the artist, who was diagnosed in adulthood with Type 1 diabetes. The readings are streamed over a wireless signal from an injected device worn on the artist’s upper arm, which measures the glucose level in the wearer’s blood stream. Insulin is the hormone whose deficiency triggers diabetes, and which regulates glucose in the bloodstream when frequently injected in artificial form. Many complex lifestyle factors such as eating, exercising, stress or medication manipulate the insulin’s effectiveness, minute-by-minute each day. Therefore the numbers visualized in Insulin act as triggers for feelings of guilt, fear, or pride in daily decisions.

Andrew McWilliams is a New York-based artist and technologist, and a founder and director of the ThoughtWorks Arts Residency, Art-A-Hack, and Hardware Hack Lab. Andrew has exhibited work at HarvestWorks Digital Art Center in New York, at the Currents New Media Festival, New Mexico, and at the AlphaVille Festival of Post-Digital Culture in London.
http://jahya.net

 

Insulīns
Endrjū Makviljamss (Lielbritānija)

Video, 2015

Darbā “Insulīns” vizualizēta biometrija reāllaikā, attēlojot mākslinieka glikozes līmeņa rādījumus, kuram jau pieauguša cilvēka vecumā tika konstatēts 1. tipa cukura diabēts. Šie rādījumi tiek raidīti pa bezvadu signālu no mākslinieka augš- delmā injicētas ierīces, kura mēra glikozes līmeni ierīces nē- sātāja asinīs. Insulīns ir hormons, kura trūkums izraisa cukura diabētu, un kurš regulē glikozes līmeni asinīs, ja to mākslīgā veidā regulāri injicē. Daudzi kompleksi dzīvesveida faktori, piemēram, ēšana, vingrošana, stress vai medikamentu lietošana ietekmē insulīna efektivitāti minūti pa minūtei katru dienu. Tādēļ skaitļi, kas tiek vizualizēti darbā “Insulīns”, darbojas kā ierosinātāji vainas izjūtai, bailēm vai lepnumam par ikdienas lēmumiem.

Endrjū Makviljamss ir mākslinieks un tehnoloģiju speciālists no Ņujorkas, un mākslinieku rezidences ThoughtWorks, Art-A-Hack un Hardware Hack Lab dibinātājs un direktors. Endrjū darbi tikuši izstādīti digitālās mākslas centrā HarvestWorks Ņujorkā, jauno mediju festivālā Currents Ņūmeksikā un postdigitālās kultūras festivālā AlphaVille Londonā. 
http://jahya.net