VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

Rek

October 11, 2017

Juuke Schoorl (NL)

Digital prints, 2014

With “Rek” (“stretch” in Dutch) Juuke Schoorl explores the aesthetic possibilities of the human skin through a mixture of image capturing techniques. By manipulating this curious stretchable material with various low budget materials like nylon thread and cello tape she is able to temporarily shape it into surprising textures and shapes. Highlighting not only it’s flexibility and adaptability but also it’s function as our own biological upholstery. That aside from it’s protective capabilities could also serve as a medium for aesthetic expression, maybe even in the form of a dress less fashion.

Juuke Schoorl (1989) graduated from the Royal College of Arts in The Hague (NL) in 2014. With her photography Juuke tries to translate the things around us that we normally take for granted into something visually new and exciting. Her work is usually based on a hands-on process of experimentation. She likes to challenge the physical abilities of her subjects and tries to surprise the audience without the use of digital manipulation.
http://juuke.nl

 

Rek
Jūke Shorla (Nīderlande)

Digitālas izdrukas, 2014

Ar darbu “Rek” (tulkojumā no holandiešu valodas “izstiepšana”) Jūke Shorla pēta cilvēka ādas estētiskās iespējas, variējot ar dažādām attēlu uzņemšanas tehnikām. Manipulējot ar šo interesanto, staipīgo materiālu, izmantojot dažādus nedārgus materiālus kā neilona diegus vai līmlenti, viņa spēj uz laiku izveidot pārsteidzošas formas un faktūras. Māksliniece uzsver ne tikai ādas elastību un spēju pielāgoties, bet arī tās kā mūsu pašu bioloģiskā polsterējuma funkciju. Vēl bez aizsardzības spējām, tā varētu arī kalpot kā medijs estētiskai izpausmei, varbūt pat bez-apģērba modes veidā.

Jūke Shorla (1989) absolvējusi 2014. gadā Karalisko Mākslas koledžu Hāgā (Nīderlandē). Ar savām fotogrāfijām Jūke mēģina pārvērst
mums apkārt esošās lietas, kuras parasti uztveram kā pašsaprotamas, par kaut ko vizuāli jaunu un aizraujošu. Viņas darbu pamatā parasti ir praktiski eksperimentēšanas procesi. Shorlai patīk izaicināt savu objektu fiziskās spējas, un viņa cenšas pārsteigt skatītājus, neizmantojot digitālas manipulācijas.
http://juuke.nl