VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

L’écume du Phare. Haute  Normandie

October 11, 2017

Jacques Perconte (FR)

Generative video, sound, 2016

It is at the end of the dike, in Fecamp down the lighthouse, that I like to settle watching the coming and going of the waves. The sea flows towards the beach. She raises herself against the wall to return and push the foam on the return of her path, while the next wave already digs his. It never stops. It calms down. That intensifies. Through my eyes, slipping inside me, I forget the time and I look, I think of nothing. The foam occupies my heart, and the wind protects me from the rest. There, at the foot of the lighthouse, I meditate….

A major figure in the French digital art and avant-garde film scenes since the late 1990s, Jacques Perconte (born 1974, lives and works in Paris) considers himself a visual artist. He concentrates on the landscape, utilizing a variety of forms including linear film for cinema and generative film for exhibition/gallery, audiovisual performance, photography and installation. His primary focus is to examine our ongoing cultural and technical relationships with nature.
http://jacquesperconte.com

 

L’ÉCUME NU PHARE. HAUTE NORMANDIE
Žaks Perkonts (Francija)

Ģeneratīvs video, skaņa, 2016

Dambja galā, Fekomā pie bākas ir tā vieta, kur man patīk apmesties, lai noraudzītos viļņu nākšanā un iešanā. Jūra plūst uz pludmali. Viņa paceļas pret sienu, lai atgrieztos un atpakaļceļā pastumtu putas, kamēr nākamais vilnis jau rok savu ceļu. Tas nekad nebeidzas. Tas nomierina. Tas pastiprinās. Tas ieslīd manās acīs, es aizmirstu laiku un es skatos, es nedomāju ne par ko. Putas pārņem manu sirdi, un vējš pasargā mani no pārējā. Tur, bākas pakājē, es meditēju…

Nozīmīga figūra franču digitālajā mākslā un avangarda kino scēnā kopš 90. gadu beigām, Žaks Perkonte (dzimis 1974. gadā, dzīvo un strādā Parīzē), sevi uzskata par vizuālo mākslinieku. Viņš pievēršas ainavai, izmantojot dažādas formas, tajā skaitā lineāro filmu kino
vajadzībām un ģeneratīvo filmu izstādēm /galerijām, audiovizuālās performances, fotogrāfiju un instalāciju. Perkonte darbos galvenokārt
pievēršas kultūras un tehnoloģiju attiecībām ar dabu.
http://jacquesperconte.com