VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

Nature Abstraction

October 11, 2017

Matteo Zamagni and Daniel Ben-Hur (UK/IT)

Virtual reality, 2015

Nature Abstraction is an immersive sensory experience that explores the arcane forms of fractals, mathematical visual representation of natural and biological forms. Hosted at the Barbican Centre for the group show “Interfaces” the project gives an insight into fractal formations through virtual reality, where they appear as three planets: Birth, Communion and Aether. Each accompanied with scores designed to facilitate meditative state and relaxation. The fractals have also been processed through Google’s Deepdream, transforming the fractal landscapes into morphing psychedelic patterns that our eye will recognise as very familiar shapes although the way the images are created only aims to create a variety of random patterns on the canvas. Matteo Zamagni is a new media artist based in London. He expresses his ideas through multi-media platforms: video direction, real-time and off-line graphics and interactive installations. The root of his projects comes from ongoing research into the connections between spirituality and sciences. He explores the boundaries between the physical and the invisible dimensions, the macro and micro scale of matter, the conscious & unconscious mind.
http://alt-o.com

 

Dabas abstrakcija
Mateo Zamaņi un Daniels Bens-Hurs (Lielbritānija / Itālija)

Virtuālā realitāte, 2015

“Dabas abstrakcija” ir imersīva sajūtu pieredze, kas pēta fraktāļu noslēpumainās formas, dabas un bioloģisku formu matemātisku vizuālo attēlojumu. Izstādīts Barbikana centrā grupas izstādē “Interfaces”, projekts sniedz ieskatu fraktāļu veidojumos virtuālajā realitātē, kur tie parādās kā trīs planētas: “Piedzimšana” (Birth), “Konfesija” (Communion) un “Ēters” (Aether); katru no tām papildina partitūras, kas veidotas, lai veicinātu meditatīvu stāvokli un atslābināšanos. Fraktāļi arī apstrādāti, izmantojot Google Deepdream, pārveidojot fraktālās ainavas mainīgos psihedēliskos rakstos, ko mūsu acs atpazīst kā ļoti labi zināmas formas, kaut gan attēli tiek veidoti tikai ar mērķi izveidot dažādus nejaušus rakstus.

Mateo Zamaņi ir jauno mediju mākslinieks no Londonas. Viņš pauž savas idejas, izmantojot multimediju platformas – video, reāllaika un bezsaistes grafikas un interaktīvas instalācijas. Viņa projekti sakņojas patstāvīgos pētījumos par saistību starp garīgumu un zinātni. Viņš pēta robežas starp materiālo un neredzamo dimensiju, vielas makro un mikro līmeni, apziņu un zemapziņu.
http://alt-o.com